Przeprowadzamy się:) Napiszemy kiedy się urządzimy.